Darmowy egzemplarz Głosu Katolickiego


Współczesny « Głos Katolicki » jest kontynuatorem organów prasowych Polskiej Misji Katolickiej we Francji, która zawsze widziała potrzebę istnienia i rozpowszechniania prasy katolickiej.

Głos Katolicki - bezpłatny egzemplarzNajpierw był « Polak we Francji ». Był to tygodnik poświęcony problemom religijnym, społecznym i patriotycznym Polaków na emigracji we Francji. Swym zasięgiem obejmował także środowisko polskie w Belgii. Wojna w 1939 roku uniemożliwiła wydawanie czasopisma. Ale już od kwietnia 1945 roku periodykiem PMK we Francji staje się świetny tygodnik « Polska Wierna ». Redaktorami byli w nim: Ks. Florian Kaszubowski, Ks. Ignacy Wojewódka i Ks. Wacław Tokarek. Stworzono pismo społeczno-religijne pogłębiające formację ludzi świeckich na emigracji. Nakład sięgał 10 tys. egzemplarzy. Już wtedy widziano konieczność stworzenia polskiej katolickiej prasy, dorównującej poziomem najlepszym takim pismom europejskim. Stąd próba w 1950 r. utworzenia wspólnego wydawnictwa z wychodzącym w Niemczech « Słowem Katolickim », a w 1959 r. pomysł połączenia się z wydawanym w Londynie « Tygodnikiem Polskim ».
Na skutek jednak trudności redakcyjnych, w tym samym jeszcze roku 1959 « Polska Wierna » przestaje się ukazywać, a na jej miejsce powołany zostaje nowy tygodnik Polskiej Misji Katolickiej we Francji« Głos Katolicki ». Trzy pierwsze miesiące kierowali nim Księża Chrystusowcy, z Ks. Zdzisławem Królem, a potem, od 27 lipca 1959 do 1981 roku Ojcowie Oblaci: O. Alfons Marcel Stopa, O. Konrad Stolarek, O. Leon Brzezina, O. Stanisław Skórczyński, O. Adolf Józef Stopa. Od 1981 redakcją kierowali księża diecezjalni : Ks. dr Stanisław Szymecki (późniejszy abp białostocki) oraz Ks. dr Stanisław Zalecki.
Od 1986 roku, do chwili obecnej, dyrektorem wydawnictwa niezmiennie pozostaje Ks. Infułat Stanisław Jeż, Rektor PMK we Francji, a zespół redakcyjny tworzą:
– od 1992 r. – Paweł Osikowski (redaktor naczelny, który zastąpił na tym stanowisku w 1996 r. Ks. dr Wacława Szuberta),
– od 2006 – Ks Tomasz Sokół,
– od 2011 r. – Siostra Natanaela Modzelewska – SMI (zastępująca wcześniej pracującą tu Siostrę Andreę M. Kowal SMI, która zastąpiła z kolei Siostrę. Angelę Józefę Piętak – Sercankę)
– Zespół ponad 20 Autorów współpracujących z pismem.

Na stronie głosu katolickiego należy wejść w dział „Prenumerata” i zamówić „darmowy egzemplarz”.

http://service.glos-katolicki.eu/pl/prenumerata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *