Egzemplarz Neurologii Praktycznej za darmo


„Neurologia Praktyczna” jest to czasopismo przeznaczone dla neurologów, a także lekarzy ogólnych, zainteresowanych problemami neurologicznymi.

neurologia praktyczna za darmoŚledzenie rozwijającej się dynamicznie wiedzy medycznej z dziedziny neurologii nie jest łatwe, gdyż bez- pośrednie dotarcie do źródłowych materiałów nie zawsze jest możliwe. Większość najnowszych faktów i po- glądów oraz rozmaitych bardzo istotnych oświadczeń, standardów i zaleceń można znaleźć w czasopismach międzynarodowych, słabo dostępnych u nas ogółowi lekarzy praktyków, nie tyle z powodu – niknących zresztą – barier językowych, ale ze względu na bariery ekonomiczne.

Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumieć, że staje przed naszym środowiskiem istotne wyzwanie, aby możliwie szybko udostępniać treść tych czasopism, niejako z pierwszej ręki, tzn. tłumacząc na język polski
w całości ukazujące się w nich artykuły, zwłaszcza te, które są ważne dla codziennej praktyki, jej uno- wocześniania i doskonalenia, publikując przekłady w specjalnym czasopiśmie.

Taka jest właśnie idea, cel i program „Neurologii Praktycznej”. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w pier- wszym kwartale 2001 roku jako kwartalnik. Obecnie jest to dwumiesięcznik. Na jego treść składają się tłumaczone w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych światowych i europejskich czasopism neuro- logicznych, interesujące z punktu widzenia codziennej praktyki, opatrywane komentarzami polskich specjalistów. W 2004 roku wprowadziliśmy nowy dział, “Postępy neurologii praktycznej”, w którego ramach ukazują się artykuły polskich znawców danej problematyki, zaś w 2008 r. dział poświęcony dyskusyjnym problemom codziennej praktyki neurologicznej. Rok 2010 to dalszy rozwój pisma i kolejna nowa sekcja – „Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych”. W naszym piśmie znajdą Państwo również artykuły z serii „Ogólne problemy praktyki lekarskiej” z interesującymi tekstami z pogranicza prawa i medycyny. Oprócz tego w każdym numerze zamieszczamy omówienia interesujących przypadków kazuistycznych oraz krótkie opisy najnowszych pozycji książkowych z dziedziny neurologii i dziedzin pokrewnych w dziale „Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece”, a także zapowiedzi konferencji naukowych.

Nasza inicjatywa spotkała się z Państwa życzliwym przyjęciem. Obecnie „Neurologia Praktyczna” jest jednym z najpoczytniejszych czasopism neurologicznych w Polsce i ma znaczenie dla realizacji tak ważnej w życiu każdego lekarza idei ustawicznego samokształcenia.

http://www.czelej.com.pl/Neurologia_Praktyczna_egzemplarz_gratisowy-12-33.html

{podziękowania za link Pani Katarzynie O.} {pamiętajcie, nie potrzebujecie, nie zamawiajcie!}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *