Bezpłatne książki chrześcijańskie Rhema w języku polskim 2


Rhema listRhema zamówienia bezpłatnych książekOd czasu kiedy ja to zamawiałem, zmienił się adres strony z rhemainc.org na rhemabooks.org. Zasady są proste – książki o tematyce chrześcijańskiej za darmo, w wybranym przez Ciebie języku, a oczywiście mamy tez polski :D.

Po złożeniu swojego pierwszego zamówienia, otrzymacie pierwszą publikację. Do niej dołączony będzie kupon na zamówienie drugiego zestawu książek, a w dalszej kolejności również trzeciego. Cała seria – łącznie 7 książek – jest za darmo.

Zamówić bezpłatnie można pod linkiem poniżej:

https://secure.rhemabooks.org/pol/OrderStep1

Dla tych, których to interesuje przedstawiam opis poszczególnych tomów:

 

Rhema książka za darmo tom1Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1
autorzy: Watchman Nee i Witness Lee
stron: 51
Tekst z okładki:
„Życie chrześcijańskie to życie o niezwykłym znaczeniu i wadze, wielu jednak nie rozumie jego podstawowych elementów, jakie ukazuje Boże Słowo, Biblia. W pierwszym tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee podejmują zagadnienie życia chrześcijańskiego. Rozdział pierwszy, poświęcony tajemnicy ludzkiego życia, przedstawia Boży plan zbawienia. Kolejne rozdziały omawiają kilka podstawowych dla chrześcijanina doświadczeń. W ostatnim rozdziale znajdzie Czytelnik to, co stanowi klucz do prowadzenia życia chrześcijańskiego – jak doświadczać Chrystusa w swoim ludzkim duchu. Poselstwa zawarte w tej książce, skierowane zarówno do tych, którzy szukają Boga, jak i do wierzących, którzy pragną wzrastać w Chrystusie, położą solidny fundament pozwalający prowadzić obfite i pełne znaczenia życie chrześcijańskie”.

 

Rhema książka za darmo tom2Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2
autorzy: Watchman Nee i Witness Lee
stron: 34
Tekst z okładki:
„W centrum życia chrześcijańskiego stoi poznanie Chrystusa. W tym celu musimy mieć
z Nim styczność i doświadczać Go w żywy sposób na co dzień. Doświadczenie to obejmuje kilka podstawowych elementów, takich jak właściwy duchowy pokarm, regularne oddawanie duchowej czci oraz głębszy wzrost duchowy. W drugim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee przedstawiają trzy podstawowe elementy zapewniające zdrowe życie chrześcijańskie: spędzanie czasu z Panem, proste kontaktowanie się z Nim oraz głębokie wzrastanie w Nim. Poselstwa te pomogą poszukującym chrześcijanom obficie karmić się Bożym słowem, nieustannie kontaktować się z Chrystusem, a także w głęboki, ukryty sposób doświadczać Boga”.

 

Rhema książka za darmo tom3Wszechzawierający Chrystus
autor: Witness Lee
stron: 200
Tekst z okładki:
„Wszystkie typy i symbole, ukazane w Starym Testamencie, przedstawiają cudowny obraz naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych, lecz niestety pomijanych typów, jest piękna ziemia. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi pełny typ Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor dokonuje szczegółowego studium niektórych niezgłębionych bogactw pięknej ziemi. Wyjaśnia każdy typ i odnosi go do naszego doświadczenia jako wierzących. Od pierwszej stronicy aż po ostatnią książka Wszechzawierający Chrystus zachęca tych, którzy szukają Boga, do tego, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i korzystali z Niego jako pięknej ziemi, by w ten sposób wypełnić Boży odwieczny cel”.

 

Rhema książka za darmo tom4Ekonomia Boża
autor: Witness Lee
stron: 220
Tekst z okładki:
„W roku 1927 Watchman Nee ogłosił Duchowego człowieka, swoje klasyczne dzieło, traktujące o wzroście i rozwoju chrześcijanina. W książce tej przedstawił prostą prawdę biblijną głoszącą, iż człowiek składa się z trzech części – ducha, duszy oraz ciała. Prawda ta stała się dla wierzących centralnym i niezbędnym objawieniem, umożliwiającym wzrost i rozwój życia duchowego. W Ekonomii Bożej, najbliższy i najbardziej zaufany współpracownik Watchmana Nee, Witness Lee, budując na tym fundamencie, odsłania jądro biblijnego objawienia – to, iż Bóg pragnie wszczepić się w człowieka, aby osiągnąć swój pełny wyraz w kościele. W swej książce Witness Lee w przejrzysty sposób ukazuje poruszanie się Boskiej Trójcy, a także podaje wierzącym praktyczne sposoby, dzięki którym mogą oni współpracować z Trójjedynym Bogiem w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu”.

 

Rhema książka za darmo tom5Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3
autorzy: Watchman Nee i Witness Lee
stron: 48
Tekst z okładki:
„Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego obejmują również dalsze doświadczenia Chrystusa. Jako wierzący powinniśmy żyć według wyższej zasady życia, a nie według zasady dobra i zła. Gdy działa w nas Boże życie, jego blask naprowadza nas na właściwe postępowanie i buduje nas wraz z innymi wierzącymi w zbiorowy wyraz Boga – kościół. W trzecim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee szczegółowo omawiają te doświadczenia. Poselstwa w nim zawarte udzielą wierzącym duchowego pokarmu, pozwalając im wzrastać w Panu, wzrastać w kościele
i zbudować kościół”

 

Rhema książka za darmo tom6Poznanie życia
autor: Witness Lee
stron: 224
Tekst z okładki:
„Bóg pragnie uzyskać w człowieku pełny, zbiorowy wyraz samego siebie. Pragnie, by człowiek nosił Jego obraz, przejawiał Jego chwałę i obdarzony Jego władzą rozprawił się z Jego wrogiem. Mało kto z wierzących jednak zdaje sobie sprawę z tego, że tylko za pomocą Bożego życia można to pragnienie zrealizować. Jeszcze mniej poznało i doświadczyło boskiego życia, które stało się dla nas dostępne dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W książce Poznanie życia Witness Lee rozświetla ścieżkę, która prowadzi
do życia, poczynając od odrodzenia poprzez poznanie wewnętrznego odczucia życia. Poznanie życia kładzie fundament pod autentyczne doświadczanie Chrystusa i stanowi pomocne wprowadzenie do książki Doświadczenie życia”.

 

Rhema książka za darmo tom7Chwalebny kościół
autor: Watchman Nee
stron: 162
Tekst z okładki:
„Bóg patrzy na kościół, na odkupionych wierzących z niebiańskiej perspektywy. Będąc dalekim od postrzegania kościoła jako pokonanego przez moc grzechu i grzechów, Bóg widzi kościół jako chwalebną odpowiedniczkę Chrystusa. W książce Chwalebny kościół Watchman Nee omawia cztery istotne obrazy kościoła w Biblii: Ewę w Księdze Rodzaju 2, żonę w Liście do Efezjan 5, kobietę w Księdze Objawienia 12 oraz oblubienicę w Księdze Objawienia 21 i 22. W każdym przypadku autor przedstawia wzniosłe zadanie kościoła, powołanego, by wypełnić Boży odwieczny cel. Odkryte niedawno odręczne notatki uzupełniają nowy i świeży przekład Chwalebnego kościoła, czyniąc tę książkę najpełniejszym zapisem poselstw w wygłoszonych przez Watchmana Nee w okresie od jesieni 1939 r. do jesieni 1942 r.”

 

I na dole jeszcze raz link 😀 do darmowego zamówienia gdyby ktoś przegapił ten na górze:

https://secure.rhemabooks.org/pol/OrderStep1


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 komentarzy do “Bezpłatne książki chrześcijańskie Rhema w języku polskim